Sale!

Vòng Tay Đá Khắc Kinh Phật

99.000 88.000

Vòng tay có chất liệu bằng đá, được khắc kinh phật & kết hợp với mặt tượng phật bằng kim loại. Sản phẩm mang ý nghĩa tâm linh, đem lại may mắn và sự thanh thản cho người sở hữu. Đặc biệt vòng khắc kinh phật còn mang ý nghĩa trừ tà ma, át vía dữ.

SKU: VONGDAKINHPHAT Category:

Vòng tay có chất liệu bằng đá, được khắc kinh phật & kết hợp với mặt tượng phật bằng kim loại. Sản phẩm mang ý nghĩa tâm linh, đem lại may mắn và sự thanh thản cho người sở hữu. Đặc biệt vòng khắc kinh phật còn mang ý nghĩa trừ tà ma, át vía dữ.

Vòng đá khắc kinh phật
Vòng đá khắc kinh phật

#vongmayman #vong #vongthailan #vongtay #vongchido #vongtay #vongbi #vongtaychidothailan #vongmaymanchonu #sivongmayman #vongday #vongchidothailan #vongmaymantailoc #vongbibac #vongchidomixbibac #vongdaymaymanbibac #vongbibac #vongdau #vongdautamchobe #vongdautam #vongdaubibac #vongdautamchobeyeu #vongdauxin #vongdaugoc #sivongdau #vongdautamgiasi #vongdautambanchaynhat

Scroll to Top